Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia Muzeum

Pierwsze muzeum w Głubczycach Muzeum Miasta i Powiatu Głubczyckiego powołano w 1910r. i znajdowało się na piętrze dawnego gimnazjum przy klasztorze o.o. Franciszkanów. W obawie przed działaniami wojennymi w 1916r. zbiory zabezpieczono w Nysie. Do Głubczyc powróciły one dopiero  w 1922r. W zbiorach znajdowały się mapy, obrazy, kolekcja złotych monet, starodruki, Kodeks Praw Miejskich z 1421r., dokumenty, zabytki archeologiczne, broń, przedmioty użytku codziennego, itp. 

Po II wojnie światowej część zbiorów została rozgrabiona, to co pozostało, tu nie znamy dokumentów ich przekazania, znalazło schronienie w pobliskich muzeach, m.in. w Raciborzu i Opolu. Jak przedstawiają się dzieje naszego muzeum? W 2001 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach szkolną Izbę Tradycji przekształcono w Szkolne Muzeum, które w 2001r. uzyskało statut zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej przeniesiono do obecnej siedziby, odbudowanego ratusza, we wrześniu 2008r. 

Brak opisu obrazka

Wersja XML