Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cennik i regulamin

CENNIK
dotyczy wejścia do muzeum i na taras widokowy

obowiązuje od 02.06.2020 r. do odwołania

 1. Ceny biletów wstępu do muzeum i na taras:

- normalny 5

- ulgowy 3

- posiadacz Karty Dużej Rodziny 3

- dzieci do lat 7 wstęp wolny do muzeum

 1. Opłaty za przewodnika i lekcje muzealne

- zwiedzanie z przewodnikiem (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 20 zł - (grupa do 30 osób - podział na grupy mniejsze ustalane indywidualnie)

- lekcja muzealna (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 30 zł (grupa do 30 osób) - podział na grupy mniejsze ustalane indywidualnie)

 1. Środa jest dniem bezpłatnym

(nie dotyczy wystaw czasowych oddzielnie płatnych i tarasu wieży widokowej).

 1. Ostatnie wejście na taras widokowy lub do muzeum odbywa się najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem placówki dla zwiedzających.

 2. Nie prowadzimy sprzedaży on-line

Bilet ulgowy przysługuje:

Młodzieży uczącej się, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek oświatowo - wychowawczych, zakładów poprawczych, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz Kultury”.
Osoby, którym przysługuje bilet ulgowy, zobowiązane są do okazania stosownych dokumentów
.

Zwiedzanie z przewodnikiem oraz lekcje muzealne

odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrektorem muzeum. W dniu wolnym od opłat za wstęp na ekspozycję pobierana jest jedynie opłata za przeprowadzenie lekcji muzealnej i oprowadzanie z przewodnikiem.

Korzystanie ze zbiorów muzeum:

dla celów naukowych jest nieodpłatne, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;

dla celów komercyjnych jest odpłatne, cenę ustala się indywidualnie dla poszczególnych umów, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;

wykonanie kserokopii dokumentu (jeżeli pochodzi on z okresu po 1945 r.) - 1 zł/stronę, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji.

 

REGULAMIN

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w trakcie trwania epidemii
dla zwiedzających będzie czynne od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00
oraz w 2 i 4 niedzielę każdego miesiąca w godzinach 12.00-15.00

 

W powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w trakcie trwania epidemii zostały wprowadzone następujące zasady:

Turyści indywidualni - liczba zwiedzających muzeum jest ograniczona (uwzględnia zachowanie reżimu sanitarnego i możliwość zachowania bezpiecznych odstępów).

Turyści zorganizowani - zwiedzanie będzie odbywało się w grupach o ograniczonej liczbie osób, kolejna grupa będzie mogła wejść do muzeum po jego opuszczeniu przez grupę poprzednią (lub opuszczeniu jednej z dwóch kondygnacji), dlatego wprowadzamy rezerwację telefoniczną (pod numerem 77/485 01 93) dla wszystkich grup zorganizowanych w celu usprawnienia przebiegu zwiedzania ( zależne od ilości obsługi dostępnej w danym czasie).

Zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum z zakrytymi ustami i nosem, a dorośli przy wejściu zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym. Wskazane jest zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami niezamieszkującymi razem. Pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w przyłbice ochronne.

Zakup biletów i pamiątek odbywać się będzie na przygotowanym do tego celu stanowisku, od którego zwiedzający odsunięty będzie na bezpieczną odległość (miejsce zaznaczone żółto-czarną taśmą na posadzce).

W celu ograniczenia kontaktów, oprowadzanie zwiedzających będzie uzależnione od możliwości kadrowych muzeum i po wcześniejszym uzgodnieniu (dlatego wprowadzamy rezerwację telefoniczną pod numerem 77/485 01 93)

Stanowisko z komputerem dla zwiedzających będzie nieczynne do odwołania.

Znajdujące się w ofercie edukacyjnej lekcje muzealne mogą się odbywać w grupach o ograniczonej liczbie uczestników (z zachowaniem reżimu sanitarnego i możliwości zachowania bezpiecznych odstępów) i po wcześniejszym uzgodnieniu (dlatego wprowadzamy rezerwację telefoniczną pod numerem 77/485 01 93).

Muzeum ogranicza organizację imprez: wernisaży, finisaży, spotkań, prelekcji itp. Ograniczona jest także liczba uczestników imprez (zachowanie reżimu sanitarnego i możliwość zachowania bezpiecznych odstępów).
- imprezy otwarte gwarancją uczestnictwa jest dokonanie rezerwacji telefonicznej pod numerem 77/485 01 93
- imprezy zamknięte (uczestnictwo na podstawie zaproszeń)

W muzeum nie będzie możliwości skorzystania z szatni i krzeseł w celu odpoczynku (za wyjątkiem imprez zorganizowanych przez muzeum).

Nasze działania mają na celu udostępnienie dla zwiedzających w sposób bezpieczny zabytkowego obiektu i mieszczących się w nim ekspozycji. Preferujemy zwiedzanie rodzinne , a turyści indywidualni, którzy spotkają się w naszym muzeum przypadkowo , proszeni są o zachowanie od siebie bezpiecznej odległości.

Oczywiście wszyscy pamiętamy, że zwiedzającym nie wolno dotykać eksponatów (to szkodzi zabytkom i nam samym - chemikalia do konserwacji) oraz spożywać posiłków.

 

Wersja XML