Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura muzeum

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej dr Barbara Piechaczek

Rada muzeum:
Przewodniczący Marian Masiuk
Sekretarz dr Katarzyna Maler

Pozostali członkowie:
dr Dariusz Chojecki
dr Benedykt Pospiszyl

mgr Krzysztof Spychała


Przy muzeum działa Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes - Piotr Kopczyk
Wiceprezes - Barbara Piechaczek
Członek - Andrzej Kurcoń
Członek - Stanisław Szczerbak
Skarbnik - Jolanta Górak

 

 

Wersja XML