Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fotografie Ludwika Brzyskiego

Fotografie wykonał znany głubczycki fotograf Ludwik Brzyski w latach 70. XX w. podczas badań archeologicznych na wielokulturowym stanowisku w Kietrzu. 
O Ludwiku Brzyskim w "Almanachu fotografii opolskiej": 
"Od początku towarzyszył wykopaliskom archeologicznym w Kietrzu, gdzie odkryte zostało niezwykle cenne, ciałopalne cmentarzysko kultury łużyckiej. Przez lata utrwalał pracę archeologów. Powstały wówczas niezwykle interesujące zdjęcia. Jedno z nich zdobyło nagrodę w Moskwie na międzynarodowym konkursie „Prawda o człowieku” (https://zpafopole.files.wordpress.com/…/almanach-fotografii… , s.40-47)

 

 

Wersja XML